פרויקט טבנקין 19

טבנקין 19, חיפה

הקמת 8 יח"ד, תכנון תב"ע נקודתית של מגרש קטן תוך ניצול מלוא הזכויות שבסביבה (2008-2010)

פרויקט טבנקין 19  חיפה | קבוצת אבי ר
פרויקט טבנקין 19  חיפה | קבוצת אבי ר