פרויקט בליטנטל 22

בליטנטל 29, חיפה

הקמת 9 יח"ד, תכנון תב"ע נקודתית. מגרש מורכב מתחת לקו מתח עליון. (2011-2013)