פרויקט התיכון 48

תיכון 48, חיפה

2 בניינים בני 5+6 קומות, 7 יח"ד

נבנה בשנת 2009