פרויקט התיכון 3

תיכון 3, חיפה

בניין בן 2 אגפים 5 קומות, 13 יח"ד

נבנה בשנת 1999