פרויקט בת חן 34

בת חן 34, חיפה

בניין בן 5 קומות, 7 יח"ד

נבנה בשנת 2014

בת חן 34 | קבוצת אבי רחמים
בת חן 34 | קבוצת אבי רחמים
בת חן 34 | קבוצת אבי רחמים